طراحی سایت حرفه ای با بهترین قیمت

پلن 1 کسب و کار های نوپا

قالب
درگاه پرداخت
تنظیمات و افزونه سئو
قیمت ۲۰۰ هزار تومن
به صورت اقساطی ۲۳۰ تومن
ماهی ۵۰ هزار تومن

  • سایت پلن ۱کسبوکار های نوپا
پلن 2 کسب و کار های متوسط

سایت
درگاه پرداخت
تنظیمات و افزونه سئو
اموزش وردپرس
اموزش سئو
سایت پیشرفته تر 789هزارتومن
به صورت قسط 810 هزار تومن
ماهی 60 تومن

پلن 3 کسب و کار های حرفه ای

سایت
درگاه پرداخت
تنظیمات و افزونه سئو
اموزش وردپرس
اموزش سئو
دامنه com
اموزش ایمیل مارکتینگ
گزارش هفته ای از نحوه عملکرد
قیمت ۱/۱۱۰/۰۰۰
به صورت قسط ۱/۲۰۰/۰۰۰ ماهی ۱۵۰ هزار تومن